poniedziałek, 18 maja 2015


Logo Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych
Do 30 września 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych na pracę magisterską i licencjacką z zakresu skarbowości korporacyjnej. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę finansową w wysokości 10 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów:
  • Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich i licencjackich poświęconych zagadnieniom skarbowości korporacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania płynnością i ryzykiem finansowym.
  • Autorzy muszą posiadać status absolwenta lub studenta szkoły wyższej lub innej placówki naukowej.
  • Do Konkursu zgłaszać można prace obronione w latach 2010 – 2015.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom