czwartek, 21 maja 2015


Logo Programu Opercyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Od 22 czerwca 2015 r. do 22 lipca 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER Konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji. Budżet konkursu wynosi 250 000 000 zł.

Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju celem konkursu jest:
wprowadzenie do programu studiów zajęć, które doskonalą kompetencje w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, z naciskiem na miękkie kompetencje poszukiwane przez pracodawców m.in. umiejętności związane z komunikacją, współpracą w grupie czy analitycznym myśleniem.
Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, kształcąca co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych.

Maksymalna wartość projektu zależna jest od wielkości uczelni mierzonej liczbą studentów (wg stanu na dzień złożenia projektu) i wynosi:
  • dla uczelni kształcących do 4000 studentów – 3 000 000 zł,
  • dla uczelni kształcących 4 001 – 12 000 studentów – 5 000 000 zł,
  • dla uczelni kształcących powyżej 12 000 studentów – 10 000 000 zł.
W przypadku projektu złożonego przez grupę uczelni maksymalna wartość projektu zależy od wskazanej powyżej sumy liczby studentów i nie może przekraczać 10 000 000 zł.


Zachęcamy także do zapoznania się z rocznym planem działania dla III Osi Priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Poniżej zamieszczone zostały nagrania ze spotkania informacyjnego dotyczącego Konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom