czwartek, 14 maja 2015


Logo Programu Opercyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podało szczegółowe informacje o planowanych w 2015 r. naborach wniosków w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Budżet zaplanowanych konkursów wynosi ponad 500 000 000 zł.

Poniżej szczegóły zaplanowanych konkursów w 2015 r.

CEL SZCZEGÓŁOWY PO WER: Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego
DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE: Działanie 3.4 - Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego
PLANOWANY TERMIN KONKURSU: II kwartał 2015 r.
TYPY PROJEKTÓW: Wdrażane na uczelniach zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia:
  • informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami: stworzenia centralnego systemu repozytoriów prac dyplomowych, obsługa tzw. programów antyplagiatowych, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych;
  • narzędzi udostępniania informacji i danych o szkolnictwie wyższym tj. wsparcie rozszerzenia zakresu informacji przekazywanych przez uczelnie do systemu informacji o szkolnictwie wyższym, wdrażanie systemów wspierania zarządzania finansami oraz informatyczne wspieranie innowacyjnego procesu dydaktycznego
PLANOWANA ALOKACJA: 100 000 000 zł (w tym do 10 000 000 zł na projekty dotyczące nowych systemów antyplagiatowych)


CEL SZCZEGÓŁOWY PO WER: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa
DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE: Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
PLANOWANY TERMIN KONKURSU: II kwartał 2015 r.
TYPY PROJEKTÓW: Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacja pracodawców, realizowane (z wyłączeniem staży) np. poprzez:
  • certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,
  • dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,
  • dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych,
  • wizyty studyjne u pracodawców.
PLANOWANA ALOKACJA: 250 000 000 złCEL SZCZEGÓŁOWY PO WER: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa
DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE: Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
PLANOWANY TERMIN KONKURSU: III kwartał 2015 r.
TYPY PROJEKTÓW: Realizacja wysokiej jakości programów stażowych
PLANOWANA ALOKACJA: 145 000 000 zł


CEL SZCZEGÓŁOWY PO WER: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa
DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE: Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
PLANOWANY TERMIN KONKURSU: IV kwartał 2015 r.
TYPY PROJEKTÓW: Wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje (np. akademickie biura karier), wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.
PLANOWANA ALOKACJA: 35 000 000 zł
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom