piątek, 22 maja 2015


Logo Programu Opercyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Od 22 czerwca 2015 r. do 22 lipca 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015 na projekty dotyczące obsługi systemów antyplagiatowych w ramach wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. Budżet konkursu wynosi 100 000 000 zł.

Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgłaszane projekty mogą obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania w zakresie obsługi systemów antyplagiatowych mogące przebiegać wyłącznie w dwóch odrębnych procesach:
  • tworzenia systemu antyplagiatowego mającego status open-source,
  • modyfikacji funkcjonującego w jednostce objętej wsparciem systemu antyplagiatowego lub zakupu licencji systemu antyplagiatowego.
Realizowane działania muszą zostać uzupełnione o opracowanie oraz wdrożenie w jednostce objętej wsparciem precyzyjnych procedur antyplagiatowych zgodnych z obowiązującym prawem.

Maksymalna wartość projektu zależna jest od wielkości uczelni mierzonej liczbą studentów (wg stanu na dzień złożenia projektu) i wynosi:
  • dla uczelni kształcących do 4000 studentów – 1 000 000 zł,
  • dla uczelni kształcących 4 001 – 12 000 studentów – 1 500 000 zł,
  • dla uczelni kształcących powyżej 12 000 studentów – 2 000 000 zł.

Przypominamy, że w dniach od 22 czerwca 2015 r. do 22 lipca 2015 r. będzie trwał także nabór wniosków w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER Konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji.


Poniżej zamieszczone zostały nagrania ze spotkania informacyjnego dotyczącego Konkurs nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015 
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom