piątek, 15 maja 2015


Do 7 czerwca 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach drugiej edycji programu stypendialnego Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego. W ramach konkursu przyznane zostaną dwa stypendia, które umożliwią Polakom udział w Georgetown Leadership Seminar na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie DC.  

Program skierowany jest do pracowników służby publicznej - administracji rządowej, samorządowej i organizacji świadczących usługi publiczne, liderów organizacji pozarządowych działających na szczeblu lokalnym, regionalnym bądź państwowym, jak również do ekspertów, menedżerów i dziennikarzy zajmujących się polityką międzynarodową.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom