poniedziałek, 11 maja 2015


Logo konkursu Revitaer 2014
Do 30 czerwca 2015 r. można przesyłać zgłoszenia do trzeciej edycji konkursu Revitare. Konkurs adresowany jest do studentów i młodych naukowców, którzy interesują się problemami związanymi z rewitalizacją terenów zdegradowanych i prowadzili na ten temat badania. 

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłoszenia mogą przesyłać studenci i absolwenci uczelni wyższych oraz młodzi pracownicy naukowi o ile nie ukończyli 35. roku życia i uzyskali stopień doktora nie dawniej niż dwa lata temu. Organizatorzy wymagają, żeby wnioskodawcy w swoich pracach naukowych i badawczych podejmowali problematykę rewitalizacji terenów zdegradowanych w aspekcie przyrodniczo-krajobrazowym, technologicznym, projektowo-planistycznym, ekonomiczno-prawnym oraz społecznym. 

Do konkursu mogą być zgłaszane artykuły prezentujące wyniki własnych prac naukowych i badawczych, wykonanych jednoosobowo, które dotyczą problematyki rewitalizacji terenów zdegradowanych.

Dla autorów najlepszych prac przygotowano następujące nagrody:
  • nagroda główna - grant na pokrycie kosztów udziału w IX Międzynarodowej Konferencji Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych w ryczałtowej wysokości 1 230 zł oraz prezentacja nagrodzonej pracy na Konferencji w formie referatu. W ramach nagrody zaplanowana jest także publikacja, po pozytywnej recenzji, w monografii „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych, Tom 8”, wydawanej przez IETU oraz CBiDGP. 
  • nagroda specjalna - nagroda rzeczowa o wartości 500 zł dla laureata Konkursu za najlepiej wygłoszoną prezentację podczas IX Międzynarodowej Konferencji Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom