wtorek, 19 maja 2015


Logo Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej
Do 1 czerwca 2015 r. trwa nabór wniosków na stypendia na pobyty badawcze i staże artystyczne w Niemczech. Konkurs adresowany jest do wybitnych naukowców wszystkich specjalności ze stopniem naukowym co najmniej doktora (doktorat nie dotyczy artystów i muzyków), którzy są zatrudnieni na polskiej uczelni lub w instytucie badawczym.

Celem konkursu jest udzielenie wsparcia na przeprowadzenie programu badawczego na jednej z niemieckich uczelni lub w instytucie naukowym. O stypendium mogą się ubiegać także artyści i muzycy pracujący jako nauczyciele akademiccy.

Pobyt badawczy w Niemczech może trwać od 1 do 3 miesięcy. Wyjazdy będą odbywały się w terminie od 01.11.2015 do 31.05.2016. Stypendyści będą mieli zapewnione następujące świadczenia:
  • 2 000 euro miesięcznie (naukowcy po doktoracie, adiunkci, docenci), 
  • 2 150 euro miesięcznie (profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni),
  • dodatek do kosztów podróży.
Szczegółowe informacje o naborze wniosków można znaleźć na stronie internetowej DAAD.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom