czwartek, 21 maja 2015


V4 Heritage Academy
W dniach 13–19 lipca 2015 r. Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie w ramach współpracy Grupy Roboczej Ekspertów ds. Dziedzictwa Kulturowego Krajów Grupy Wyszehradzkiej organizuje siódmą edycję programu, którego motywem przewodnim jest zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a głównym tematem będą zabytki Słowacji, w szczególności Bańska Szczawnica.

Kurs adresowany jest do pracowników służb konserwatorskich oraz instytucji kultury, a także instytucji pozarządowych zaangażowanych w ochronę dziedzictwa. Jego celem jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zarządzania i ochrony miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. 
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom