poniedziałek, 22 czerwca 2015


Logo Narodowego Centrum Nauki
Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie internetowej listę projektów, które uzyskały finansowanie w ramach konkursów Etiuda 3 i Fuga 4. Nabór wniosków we wspomnianych konkursach trwał do 15 grudnia 2014 r. do 16 marca 2015 r Wyniki można znaleźć klikając w ten link.

W systemie www.osf.opi.org.pl  powinny także pojawić się recenzje wniosków. Szczególnie warto zapoznać się z nimi, jeśli wniosek nie uzyskał finansowania. W recenzji eksperci muszą bowiem uzasadnić swoją decyzję i wskazać słabe strony wniosku.


Jednocześnie przypominamy, że do 15 września 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Harmonia 7, Maestro 7 i Sonata Bis 5. Kierownicy wniosków, które nie uzyskały finansowania w poprzedniej edycji wymienionych konkursów, mogą poprawić wniosek i aplikować jeszcze raz. W nowym formularzu mają 2500 znaków na odniesienie się do uwag recenzentów oraz wskazanie, co we wniosku zostało poprawione.

Możliwe jest także odwołanie się od decyzji NCN. Procedurę odwołania należy rozpocząć w ciągu 14 dni od wpłynięcia pisma z odmowną decyzją do jednostki naukowej, w której realizowany miał być projekt.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom