środa, 10 czerwca 2015


Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Do 21 czerwca 2015 r. (Kraków), 3 sierpnia 2015 r. (Warszawa) oraz 1 września 2015 r. (Warszawa) trwają zapisy na bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania innowacyjnym przedsiębiorstwem (gra symulacyjna), które organizowane są przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenie skierowane jest do doktorantów oraz pracowników naukowych z jednostek naukowych, które swoją siedzibę mają na terenie Polski. W szkoleniu mogą wziąć udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeśli od momentu otrzymania przez nich stopnia doktora nie minęło więcej niż 12 miesięcy.

Zgodnie z informacjami FNP podczas szkoleń poruszane będą następujące zagadnienia:
 • formułowanie i wdrażanie strategii rozwoju,
 • tworzenia modeli biznesowych,
 • zarządzanie operacyjne, zarządzanie zasobami rzeczowymi, ludzkimi i finansowymi,
 • zarządzanie strategiczne,
 • zarządzanie finansami,
 • zarządzanie ryzykiem i negocjacje,
 • ochrona własności intelektualnej.
Szkolenia odbędą się w następujących terminach:
 • 6-7 lipca 2015 r. w Krakowie,
 • 8-9 lipca 2015 r. w Krakowie,
 • 24-25 sierpnia 2015 r. w Warszawie,
 • 26-27 sierpnia 2015 r. w Warszawie,
 • 21-22 września 2015 r. w Warszawie,
 • 23-24 września 2015 r. w Warszawie.
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu będą miały zapewnione wyżywienie. Bezpłatny nocleg będą miały zapewniony osoby z poza miast, w których odbywają się szkolenia. Zapisy na szkolenia prowadzone są za pośrednictwem platformy https://szkolenia.fnp.org.pl/.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom