czwartek, 25 czerwca 2015


Logo Polskiego Stowarzyszenia Skarbników Korporacyjnych
Do 30 września 2015 r. można przesyłać zgłoszenia do konkursu na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z zakresu skarbowości korporacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania płynnością i ryzykiem finansowym. Do konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione w latach 2010-2015. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę finansową w wysokości 10 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu kompletne zgłoszenie musi zawierać następujące elementy:
  • wypełniony formularz zgłoszenia na konkurs dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych (www.pcta.pl);
  • egzemplarz pracy magisterskiej lub pracy licencjackiej w wersji papierowej i elektronicznej;
  • kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub licencjata na podstawie zgłoszonej pracy;
  • tłumaczenie na język polski, jeżeli praca została napisana w języku obcym.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom