poniedziałek, 1 czerwca 2015


Logo Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
Od 25 czerwca do 31 lipca 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Modułu Umiędzynarodowienie w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki. Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które będą wprowadzały polską humanistykę do międzynarodowego obiegu naukowego.

Moduł Umiędzynarodowienie 3.a - ma na celu wsparcie realizacji projektów tłumaczenia i publikowania monografii o najwyższym poziomie naukowym, w celu upowszechnienia ich wśród polskich i zagranicznych naukowców. Konkurs obejmie tłumaczenia zarówno klasyki polskiej humanistyki, jak i jej nowych osiągnięć.

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie wydań obcojęzycznych wersji (z priorytetem języka angielskiego) najważniejszych czasopism naukowych polskiej humanistyki, w szczególności:
  • projekty wydania obcojęzycznych numerów zawierających oryginalne artykuły badawcze (co najmniej jeden numer na rok trwania projektu) przez czasopisma, dla których podstawowym językiem jest język polski;
  • projekty wydania nowych numerów obcojęzycznych czasopism, dla których podstawowym językiem jest język kongresowy lub podstawowy dla danejdyscypliny.
Zgodnie z regulaminem konkursu:
Rekomendowanym sposobem upowszechnienia projektów finansowanych w module 3.b. jest udostępnienie (w terminie do 3 lat po publikacji pierwotnej wersji papierowej lub cyfrowej), opublikowanych dzieł w trybie otwartego dostępu, tj. w Internecie sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń. 

Moduł Umiędzynarodowienie 3.b - w jego ramach finansowane będą wydania obcojęzycznych wersji najważniejszych czasopism naukowych polskiej humanistyki. Priorytet będą miały wydania w języku angielskim.

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie wydań obcojęzycznych wersji (z priorytetem języka angielskiego) najważniejszych czasopism naukowych polskiej humanistyki, w szczególności: 
  • projekty wydania obcojęzycznych numerów zawierających oryginalne artykuły badawcze (co najmniej jeden numer na rok trwania projektu) przez czasopisma, dlaktórych podstawowym językiem jest język polski;
  • projekty wydania nowych numerów obcojęzycznych czasopism, dla których podstawowym językiem jest język kongresowy lub podstawowy dla danej dyscypliny.
Zgodnie z regulaminem konkursu:
Rekomendowanym sposobem upowszechnienia projektów finansowanych w module 3.b. jest udostępnienie (w terminie do 3 lat po publikacji pierwotnej wersji papierowej lub cyfrowej), opublikowanych dzieł w trybie otwartego dostępu, tj. w Internecie sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń.
Jak informuje MNiSW do określenia wysokości dofinansowania na zadania wydawnicze i tłumaczenia stosuje się (oddzielnie dla zadań wydawniczych i tłumaczeń) podwójną podstawową stawkę dofinansowania do jednego arkusza wydawniczego dla monografii, czasopisma oraz publikacji cyfrowej.

Strona internetowa NPRH Moduł Umiędzynarodowienie Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom