piątek, 26 czerwca 2015


Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Do 15 września 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu nr 2/PS/2015 na wykonanie projektu w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. "Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej".

Zgodnie z informacjami organizatorów tematyka zgłaszanych projektów musi dotyczyć zagadnienia Badania i Symulacje Skutków Oddziaływania Impulsów HPM.

Organizatorzy zwracają także uwagę, że:
Projekty mogą być finansowane do 100% kosztów kwalifikowanych Projektu. Jednakże wkład własny Wnioskodawcy i planowane koszty realizacji Projektu są jednym z kryteriów oceny merytorycznej i kwalifikacji Wniosków.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom