poniedziałek, 15 czerwca 2015


Logo Komisji Europejskiej
Do 30 czerwca 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na staże w Delegacjach Unii Europejskiej na całym świecie. W ramach naboru wniosków przyznanych zostanie 56 grantów. Celem programu jest umożliwienie młodym ludziom zdobycia doświadczenia w pracy w delegacjach oraz dogłębnego zrozumienia ich roli w realizacji polityki zewnętrznej UE.

Zgodnie z informacjami organizatorów stażyści otrzymają miesięczne wynagrodzenie składające się z:
 • grantu w wysokości 1 300 euro;
 • dodatku mieszkaniowego w wysokości 1 000 euro;
 • dodatku związanego z warunkami życia – od 10 do 35 proc. w zależności od delegacji.
Dodatkowo stażyści otrzymają:
 • jednorazową pomoc ze względu na koszty zmiany miejsca zamieszkania w wysokości 2 000 euro;
 • zwrot kosztów transportu, do 2 500 euro;
 • 500 euro na każde 9 miesięcy na pokrycie kosztów ubezpieczenia.
Kandydaci ubiegający się o staż powinni:
 • być obywatelami Unii Europejskiej;
 • posiadać co najmniej tytuł naukowy magistra lub jego ekwiwalent w dziedzinie istotnej dla działalności delegacji;
 • posługiwać się w stopniu zaawansowanym językiem angielskim i/lub francuskim; znajomość innych języków będzie atutem;
 • wykazać duże zainteresowanie i motywację do pracy w delegacji;
 • doświadczenie zawodowe, zajęcia dodatkowe, jak np. wolontariat lub publikacje będą ważnym atutem.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków można znaleźć na stronie internetowej Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom