środa, 17 czerwca 2015


Logo Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia
Od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla studentów, którego organizatorem jest Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia. Celem konkursu jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która umożliwia stypendystom studiowanie w większych miastach, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Organizatorzy przyznają 500 stypendiów w wysokości 5 390 zł każde.

Zgodnie z informacjami organizatorów o stypendia mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące wymagania:
  • Zdały egzamin maturalny w 2014 lub 2015 roku;
  • W 2015 r. zostały przyjęte na pierwszy rok studiów stacjonarnych na polskiej uczelni wyższej;
  • Mieszkają na stałe na terenach wiejskich lub w mieście do 30 tys. mieszkańców;
  • Dochód miesięczny na jednego członka jego rodziny nie przekroczył w 2014 r. 1 050 zł.
Wnioski mogą składać osoby, które zostały przyjęte na dowolny kierunek studiów.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa konkursu na Stypendia dla studentów Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego JuzoniaPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom