piątek, 5 czerwca 2015


Logo Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Irkucku
Do 20 lipca 2015 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach rekrutacji osób polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) z państw Europy środkowo - wschodniej, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu na kształcenie w Polsce ze stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego na rok akademicki 2015/2016

Zgodnie z informacjami organizatorów osoby polskiego pochodzenia mogą ubiegać się o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kształcenie w języku polskim na następujących poziomach kształcenia:
  • Studia pierwszego stopnia (zawodowe);
  • Jednolite studia magisterskie;
  • Studia drugiego stopnia dla najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia ukończonych w kraju zamieszkania;
  • Tzw. studia częściowe, czyli odbycie części studiów wyższych w Polsce przez jeden lub dwa semestry (dla studentów przede wszystkim filologii polskiej studiujących w uczelniach zagranicznych);
  • Studia trzeciego stopnia (doktoranckie);
  •  Kształcenie podyplomowe.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Irkucku.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom