poniedziałek, 8 czerwca 2015


Logo Deutsche Bundesstiftung Umwelt
Do 16 września 2015 r. można składać wnioski w ramach  XIX edycji Programu Stypendialnego DBU na lata 2015/2016. Konkurs adresowany jest do studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów kierunków związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska. Program stypendialny umożliwia odbycie zawodowego bądź naukowego stażu w Niemczech. Staż może trwać od 6 do 12 miesięcy. Wysokość stypendium wynosi 1060 euro miesięcznie.

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski mogą składać osoby, które spełniają następujące warunki:
  • bycie absolwentem polskiej uczelni lub studentem ostatniego roku studiów, który uzyska stopień magistra do końca stycznia 2016 r. (wnioski mogą składać doktoranci)
  • bycie absolwentem kierunku studiów związanego z szeroko rozumianą ochroną środowiska (kierunki studiów, zawierające w swoim programie tematykę ochrony i zarządzania środowiskiem, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej itp.);
  • dyplom ukończenia studiów uzyskany nie wcześniej niż w ciągu ostatnich trzech lat;
  • wiek do 31. roku życia;
  • stały pobyt w Polsce.
Wnioski można składać za pośrednictwem strony internetowej http://www.dbu.de/1453.html. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej partnera programu w Polsce - Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom