czwartek, 9 lipca 2015


Logo CERN
Do 30 października 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach CERN Doctoral Student Programme. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy są uczestnikami studiów doktoranckich lub planują rozpoczęcie takich studiów. W ramach konkursu uzyskać można środki na odbycie trwającego od 6 do 36 miesięcy programu stażowo-szkoleniowego w CERN.

Wnioski mogą składać osoby, które spełniają następujące wymagania:
  • obywatelstwo kraju należącego do CERN (m.in. Polska);
  • uczestnik studiów doktoranckich lub osoba, która planuje rozpocząć studia doktoranckie na następujących kierunkach fizyka stosowana, informatyka, matematyka, elektryka, elektronika, inżynieria lądowa, wodna i mechaniczna, fizyka jądrowa, materiałoznawstwo, bezpieczeństwo i ochrona środowiska, geodezja itp.;
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub francuskiego.
Osoby, które zostaną zakwalifikowane do Doctoral Student Programme mają zapewnione następujące świadczenia:
  • wynagrodzenie w wysokości 3679 CHF miesięcznie;
  • pokrycie kosztów podróży;
  • dodatkowe świadczenie dla rodzin;
  • ubezpieczenie zdrowotne.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom