wtorek, 14 lipca 2015


Do 31 sierpnia 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Energia + !nnowacje. Celem konkursu jest wspieranie aktualnie rozwijanych technologii dla elektroenergetyki. Nagrodą w Konkursie jest pozyskanie łącznego finansowania w wysokości 1 000 000 zł na rozwój innowacyjnej, autorskiej technologii dla elektroenergetyki, możliwość jej testowania w strukturach Grupy ENEA, wsparcie biznesowe funduszu Giza Polish Ventures oraz wsparcie technologiczne Polskiego Instytutu Badań i Rozwoju.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu finansowanie zostanie zapewnione w zamian za objęcie przez Partnera Strategicznego i Partnerów udziałów w Spółce, założonej przez zwycięski zespół, w celu rozwijania innowacyjnej, autorskiej technologii dla elektroenergetyki, pod warunkiem uzgodnienia przez Partnera Strategicznego i Partnerów z Uczestnikiem satysfakcjonującej umowy inwestycyjnej i jej podpisania.

Planowana struktura finansowania Nagrody jest następująca:
  • Polski Instytut Badań i Rozwoju – 200 000 zł w zamian za objęcie 10% udziałów w Spółce założonej przez zwycięski zespół,
  • GIZA Polish Ventures – 200 000 zł w zamian za objęcie 10% udziałów w Spółce założonej przez zwycięski zespół,
  • ENEA S.A. – 200 000 zł w zamian za objęcie 10% udziałów w Spółce założonej przez zwycięski zespół,
  • Bezzwrotne finansowanie z instrumentu zapewnionego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w wysokości 400 000 zł.
Pomysł innowacyjny zgłaszany do Konkursu powinien spełniać kryteria: 
  • innowacyjnej i konkurencyjnej technologii dla elektroenergetyki w obszarze wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży, zgodnej ze strategią Grupy Enea, 
  • być w fazie rozwoju TRL 4-7 – umożliwiającej komercjalizację lub wdrożenie pomysłu w Grupie Enea w perspektywie 2-3 lat, 
  • być przygotowany przez kompetentny i komplementarny zespół pomysłodawców, 
  • mieć klarowną strukturę własności intelektualnej i przemysłowej, gotową do wniesienia do nowo powoływanej spółki technologicznej,
  • określać potrzeby finansowania zwymiarowane zgodnie z możliwościami osiągnięcia celu finansowania badań za oferowaną nagrodę.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom