piątek, 17 lipca 2015


Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Do 8 września 2015 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji konkursu Monografie, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Najlepsze prace publikowane są w serii wydawniczej Monografie FNP.

Laureaci konkursu mają zapewnione finansowanie wydania swojej pracy oraz honorarium autorskie, które wynosi ok 15 000 zł. Zgodnie z regulaminem konkursu przyjmowane będą prace, które charakteryzują się następującymi cechami:
  • wysoki poziom naukowy,
  • odkrywczość założeń i waga wyników,
  • oryginalność ujęcia,
  • integralność tematyki i formy,
  • interesujące ujęcie tematu i dostępność nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.
Prace do konkursu mogą składać:
  • autorzy polscy;
  • autorzy zagraniczni, o ile tematyka ich pracy dotyczy spraw polskich, a sama praca została napisana w języku polskim.
Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe oraz prace magisterskie.

Prace do konkursu należy składać w FNP wraz z wypełnionym i podpisanym wnioskiem. Wymagane jest także przesyłanie dwóch egzemplarzy maszynopisu pracy, wydrukowanych w formacie A4 (czcionka Times New Roman 12 p., odstęp 1,5), zbindowanych lub oprawionych oraz wersji elektronicznej pracy na płycie CD. Maksymalna objętość prac to 25 arkuszy wydawniczych. Przed przesłaniem pracy, należy przygotować ją zgodnie z instrukcją wydawniczą dla autorów.

W ramach konkursu Monografie można ubiegać się także o finansowanie tłumaczenia publikacji na jeden z języków kongresowych. Do tłumaczenia można zgłaszać tylko prace, które uzyskały wcześniej finansowanie w ramach konkursu Monografie. Konieczne jest także przedstawienie dokumentacji potwierdzające, że wydaniem i dystrybucją dzieła jest zainteresowane uznane wydawnictwo zagraniczne.

Nabór wniosków w konkursie odbywa się w trybie ciągłym. Po upłynięciu aktualnego terminu automatycznie zostanie otwarty kolejny nabór.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom