środa, 1 lipca 2015


Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Do 5 lipca 2015 r. trwają zapisy na bezpłatne szkolenia z zakresu pisania tekstów naukowych, które organizowane są przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenie skierowane jest do doktorantów oraz pracowników naukowych z jednostek naukowych, które swoją siedzibę mają na terenie Polski. W szkoleniu mogą wziąć udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeśli od momentu otrzymania przez nich stopnia doktora nie minęło więcej niż 12 miesięcy.

Zgodnie z informacjami organizatorów szkolenia skierowane są do osób o podstawowej i średniozaawansowanej wiedzy z zakresu pisania artykułów naukowych. Szkolenie przeznaczone jest:
dla doktorantów, post-doków posiadających małe doświadczenie (lub jego brak) w pisaniu tekstów naukowych po angielsku i w publikowaniu tekstów w międzynarodowych/anglojęzycznych czasopismach naukowych i innych publikacjach.
Szkolenia odbędą się w następujących terminach:
  • 20-21 lipca 2015 r. w Warszawie;
  • 22-23 lipca 2015 r. w Warszawie.
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu będą miały zapewnione wyżywienie. Bezpłatny nocleg będą miały zapewniony osoby z poza miast, w których odbywają się szkolenia. Zapisy na szkolenia prowadzone są za pośrednictwem platformy https://szkolenia.fnp.org.pl/. Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim.

 

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom