czwartek, 9 lipca 2015


Centrum Studiów Polarnych
Do 15 sierpnia 2015 r. trwa nabór kandydatów na Interdyscyplinarne Studia Polarne prowadzone przez Centrum Studiów Polarnych KNOW. Studia trwają cztery lata (osiem semestrów). Osoby przyjęte na studia doktoranckie będące obywatelami Unii Europejskiej lub posiadający Kartę Polaka będą otrzymywały stypendium w wysokości od 2 000 do 4 000 zł miesięcznie finansowane z KNOW.

Zgodnie z informacjami CSP:
Celem działalności Centrum jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki na poziomie światowym, a także kształcenie młodej kadry naukowej.
Centrum Studiów Polarnych zapewnia spójne ramy studiów doktoranckich w ramach Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych (ISP) realizowanych wspólnie w trzech jednostkach tworzących CSP w ramach wspólnych seminariów, wykładów, warsztatów i wspólnie prowadzonych badań.
Absolwenci studiów uzyskają stopień naukowy doktora Nauk o Ziemi w zakresie geofizyki,

Szczegółowe informacje o naborze kandydatów można znaleźć na stronie Centrum Studiów Polarnych, które należą do Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom