poniedziałek, 6 lipca 2015


Logo Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology
Do 21 lipca 2015 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach stypendiów dla osób po doktoracie w ramach Postdoctoral Fellow Programme w Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC). Konkurs skierowany jest do młodych naukowców po doktoracie, którzy w swoich badaniach zajmują się badaniami o ziemi i oceanach. 

W ramach stypendium organizatorzy zapewniają dostęp do niezbędnej infrastruktury JAMSTEC. Laureaci stypendium otrzymają także świadczenia finansowe na poziomie:
  • 1 000 000 ¥ - pierwszy rok podatkowy;
  • po 500 000 ¥ - drugi i trzeci rok.  

Przypominamy, że do 31 sierpnia 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach programu stypendialnego Matsumae international foundation fellowship program. Konkurs skierowany jest do osób ze stopniem doktora, które chcą przeprowadzić badania naukowe w Japonii. Do 15 września 2015 r. można natomiast składać wnioski w ramach konkursu organizowanego przez Fundację Canon. Research Fellowship to program grantowy Fundacji Canon „Canon Fundation in Europe” adresowany do wysoko wykwalifikowanych naukowców różnych specjalizacji z Europy oraz Japonii, którzy zainteresowani są prowadzeniem swoich badań w Japonii.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom