poniedziałek, 6 lipca 2015


Logo Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapare Auso
Do 31 października 2015 r. można przesyłać zgłoszenia na konkurs na najlepsze prace magisterskie z edukacji ekologicznej i ochrony środowiska, którego organizatorem jest Małopolska Fundacja Stypendialna Sapere Auso. Konkurs adresowany jest do studentów z województwa małopolskiego, którzy są autorami prac magisterskich, w których poruszane są wymienione zagadnienia naukowe. 

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłaszać można prace magisterskie, które zostały obronione od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku. Prace muszą być przygotowane przez studentów szkół wyższych z województwa małopolskiego lub studentów innych szkół wyższych o ile są na stałe zameldowani na terenie województwa małopolskiego. Zgłaszane prace muszą być obronione na ocenę co najmniej dobrą. W sytuacji, gdy praca była napisana w innym języku niż język polski, należy dostarczyć jej tłumaczenie.

Dla autorów najlepszych prac organizatorzy konkursu przygotowali następujące nagrody finansowe:
Edukacja ekologiczna:
 • I nagroda - 5 000 zł;
 • II nagroda - 3 000 zł;
 • III nagroda - 2 000 zł.
Ochrona środowiska:
 • I nagroda - 5 000 zł;
 • II nagroda - 3 000 zł;
 • III nagroda - 2 000 zł.
Poprawnie sporządzone zgłoszenie konkursowe, musi zawierać następujące elementy:
 • praca magisterska w miękkiej oprawie oraz na podpisanej płycie CD;
 • formularz zgłoszeniowy;
 • zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające ocenę uzyskaną z pracy oraz fakt, że obrona pracy odbyła się w terminie 1 stycznia 2015 r. - 30 września 2015 r.;
 • jednostronne streszczenie pracy magisterskiej;
 • recenzja promotora pracy;
 • zgoda autora i promotora pracy na publikację pracy po korekcie redakcyjnej oraz korzystania z jej treści przez Fundację Sapere Auso oraz Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie bez uiszczenia honorarium autorskiego. 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom