poniedziałek, 13 lipca 2015


Do 31 października 2015 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na pracę magisterską z zakresu zarządzania kulturą. Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie, koncepcje prac magisterskich oraz eseje. Pula nagród w konkursie dla autorów najlepszych prac i ich promotorów wynosi 18 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu do konkursu można zgłaszać prace w następujących kategoriach:
 • prace magisterskie dotyczące problematyki kultury i samorządu terytorialnego obronione w latach 2010-2015 (do 30 września 2015 r.). Prace mogą zgłaszać jedynie absolwenci kierunku prawo lub administracja;
 • koncepcja pracy magisterskiej dotyczącej problematyki kultury i samorządu terytorialnego do realizacji w roku akademickim 2015/2016 Prace mogą zgłaszać jedynie studenci studiów magisterskich kierunku prawo lub administracja;
 • esej poświęcony problematyce kultury samorządowej. Prace mogą zgłaszać jedynie studenci studiów magisterskich kierunku prawo lub administracja w trybie dziennym lub wieczorowym, na studiach I lub II stopnia).
W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
Kategoria praca magisterska
 • I nagroda - 3 000 zł brutto dla autora pracy, 1 000 zł dla promotora pracy;
 • II nagroda - 2 000 zł brutto dla autora pracy, 750 zł dla promotora pracy;
 • III nagroda - 1 000 zł brutto dla autora pracy, 500 zł dla promotora pracy.
Kategoria koncepcja pracy magisterskiej
 • I nagroda - 2 000 zł brutto dla autora koncepcji, 1 000 zł dla opiekuna;
 • II nagroda - 1 500 zł brutto dla autora koncepcji, 750 zł dla opiekuna;
 • III nagroda - 1 000 zł brutto dla autora koncepcji, 500 zł dla opiekuna.
Kategoria esej
 • I nagroda - 1 500 zł brutto dla autora;
 • II nagroda - 1 000 zł brutto dla autora;
 • III nagroda - 500 zł brutto dla autora.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom