środa, 1 lipca 2015


Logo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
Do 20 sierpnia 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu dla studentów Kreacje-innowacje. Konkurs skierowany jest do studentów uczelni z województwa lubelskiego. Pula nagród dla autorów najlepszych projektów wynosi 4 000 zł. Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu pokazującego w ciekawy sposób dziedzinę nauki lub badania prowadzone na uczęszczanym kierunku. Prace projektowe muszą być ściśle powiązane z kierunkiem studiów reprezentowanym przez Uczestnika konkursu.
W regulaminie konkursu doprecyzowane zostało, że za projekt uznaje się: 
  • prezentację, 
  • film, 
  • poster, 
  • zdjęcie, 
  • konstrukcję, 
  • utwór muzyczny, 
  • inną ciekawą kreację, ściśle związaną z kierunkiem studiów reprezentowanym przez uczestnika konkursu.
W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • nagroda główna za najlepszy projekt - nagroda pieniężna 2 000,00 zł brutto oraz prezentacja projektu podczas pikniku LFN 19.09.2015 r.;
  • wyróżnienie - za najbardziej innowacyjny projekt - nagroda pieniężna 1 000,00 zł brutto;
  • wyróżnienie - za najlepszą promocję uczelni, kierunku i nauki - nagroda pieniężna 1 000,00 zł brutto
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora konkursu

Strona internetowa konkursu Kreacje-innowacjePrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom