środa, 22 lipca 2015


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nabory wniosków w konkursach Iuventus Plus, Ideas Plus, Diamentowy Grant, Działalność upowszechniająca naukę, Programu Wykonawczego z ChRLD, Program Wykonawczy z Republiką Białorusi oraz start programu Studia dla wybitnych - to tylko część planów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na drugą połowę 2015 r.

Na swojej stronie internetowej MNiSW podało terminy planowany naborów wniosków w konkursach, które będą organizowane do końca 2015 r. I choć MNiSW zastrzega, że są to tylko planowane terminy i mogą jeszcze ulec zmianie, to warto już dziś rozpocząć przygotowania do nadchodzących konkursów. 

W ramach Programów Ministra prowadzone będą m.in. następujące nabory wniosków:
  • Iuventus Plus - celem programu jest wsparcie badań naukowych prowadzonych przez wybitnych młodych naukowców,  zakończonych publikacją w najlepszych czasopismach naukowych oraz promocja i popularyzacja wyników tych prac. W ramach programu finansowane projekty obejmujące kontynuację badań, których wyniki opublikowano w czasopismach ujętych w wykazie "Journal Citation Reports " lub "European Reference Index for the Humanities". Nabór wniosków prowadzony będzie od 1 września 2015 r. do 31 października 2015 r.
  • Ideas Plus - celem programu  jest wsparcie i zachęcenie polskich naukowców do udziału w kolejnych edycjach programu IDEAS Europejskiej Rady Badań Naukowych (European Research Council). Nabór wniosków prowadzony będzie w III kwartale 2015 r.
  • Diamentowy Grant - program adresowany do osób, które w roku składania wniosku ukończyły trzeci rok jednolitych studiów magisterskich lub ukończyły studia pierwszego stopnia. W ramach programu młodzi naukowcy mogą otrzymać do 200 000 zł na projekt badawczy. Nabór wniosków otwarty zostanie pod koniec 2015 r.
W najbliższych miesiącach otwarty zostanie także nabór wniosków w ramach współpracy międzynarodowej. Wnioski będzie można składać m.in. w następujących konkursach:
  • Program Wykonawczy z ChRLD - MNiSW informuje, że nabór wniosków prowadzony będzie w IV kwartale 2015 r.
  • Program Wykonawczy z Republiką Białorusi - MNiSW informuje, że nabór wniosków prowadzony będzie we wrześniu i październiku 2015 r.
  • Studia dla wybitnych - celem programu jest wsparcie stu studentów rocznie w podjęciu studiów w najlepszych zagranicznych uczelniach świata. MNiSW informuje, że nabór wniosków prowadzony będzie od września 2015 r. do kwietnia 2016 r.
Potwierdzone zostało także, że jak co roku, do 30 września 2015 r. prowadzony będzie nabór wniosków w ramach Działalności upowszechniającej naukę.

  

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom