czwartek, 2 lipca 2015


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 21 lipca 2015 r. trwa nabór uzupełniający dla pracowników, studentów studiów doktoranckich oraz absolwentów uczelni/podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, kształcących się w zakresie technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego, do udziału w dodatkowym naborze kandydatów do udziału w programach szkoleniowo-stażowych w czołowych ośrodkach akademickich na świecie.

Zgodnie z informacjami organizatorów:
Program szkoleniowo-stażowy będzie trwał około 8 tygodni i zostanie zamówiony przez MNiSW w ramach postępowania przetargowego w uczelniach zagranicznych. W ramach programu sfinansowane zostaną wyjazdy szkoleniowo-stażowe oraz pokryte koszty pobytu w zagranicznych ośrodkach naukowych.
Konkurs skierowany jest do polskich naukowców/badaczy ze stopniem co najmniej magistra inżyniera, prowadzących badania w dyscyplinie nauk technicznych, a także doktoranci i absolwenci studiów wyższych w specjalności na kierunku: 
  • geofizyka;
  • górnictwo;
  • geologia inżynierska;
  • inżynieria naftowa, w szczególności na specjalnościach: geologia naftowa, wiertnictwo, eksploatacja złóż surowców płynnych, inżynieria gazownicza.
Szczegółowe informacje o naborze zgłoszeń można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom