wtorek, 14 lipca 2015


Logo SEA-EU-NET
Do 21 września 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach I konkursu Southeast Asia - Europe Pilot Joint Call for Mobility. Zgodnie z informacjami NCBiR konkurs ma na celu skojarzenie zespołów badawczych z Europy i Azji Południowo-Wschodniej w celu nawiązania lub wzmacniania istniejącej współpracy (wspieranie istniejących i tworzenie nowych partnerstw). W dłuższej perspektywie ma służyć wypracowaniu mechanizmu finansowania dla przyszłych wspólnych projektów B+R. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów, NCBiR przeznaczyło 50 000 euro.

Jak informuje NCBiR składane wnioski muszą dotyczyć następującej tematyki:
  • Environmental (climate change, water resource management, smarter cities, biodiversity & energy);
  • Health ((neglected) infectious diseases, antimicrobial drug resistance);
  • Food (agricultural productivity, sustainability and standards, value chain).
Wnioski do konkursu mogą składać konsorcjum, które powinno być złożone z przynajmniej 4 podmiotów: 2 z krajów SEA oraz 2 z krajów UE. Dofinansowanie udziału partnera polskiego nie powinno przekroczyć 10 000 euro na projekt.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCBiR.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom