czwartek, 16 lipca 2015


Logo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Do 5 sierpnia 2015 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach programu Wsparcie na uzyskanie grantu w 2015 r. Celem programu jest zwiększenie innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez dofinansowanie ich udziału w międzynarodowych programach innowacyjnych. Całkowity budżet programu w 2015 r. wynosi 2 000 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów:
Program skierowany jest do przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego jako koordynator, albo występują w takim projekcie jako partner. Warunkiem udzielenia wsparcia jest uzyskanie pozytywnej oceny formalnej wniosku projektowego.
Kwota wsparcia na uzyskanie grantu udzielona jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 75 000 zł w przypadku koordynatora międzynarodowego projektu innowacyjnego oraz 35 000 zł w przypadku partnera w międzynarodowym projekcie innowacyjnym.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom