wtorek, 28 lipca 2015


Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Od 1 września 2015 r. do 30 października 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Budżet działania wynosi 2,3 mld zł. W aktualnym naborze na finansowanie projektów przeznaczono 460 000 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów naboru wniosków dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na projekty inwestycyjne związane z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo-rozwojowych.
Przez inwestycję typu centrum badawczo-rozwojowe należy rozumieć jednostkę organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę rozpoczynającą lub rozwijającą działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom