środa, 22 lipca 2015


Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Od 31 sierpnia 2015 r. do 28 października 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. Celem działania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie środków na realizację wdrożeń projektów badawczych. Budżet konkursu wynosi 500 000 000 zł.

W ramach konkursu finansowane będą projekty inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Zgodnie z dokumentacją konkursową przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.

Zgłaszane projekty muszą przestrzegać następujących wymagań finansowych:
  • Część badawcza maksymalnie - 450 000 zł
  • Część doradcza maksymalnie - 500 000 zł;
  • Część badawcza, doradcza i inwestycyjna dofinansowanie maksymalnie - 20 000 000 zł;
  • Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu - 50 000 000 euro;
  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu - 10 000 000 zł;
  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na eksperymentalne prace rozwojowe - 1 000 000 zł;
  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo - 1 000 000 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom