czwartek, 16 lipca 2015


Logo programu Stategmed
Od 15 września 2015 r. do 27 października 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach trzeciej edycji konkursu organizowanego w programie Strategmed. Głównym celem programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Budżet konkursu wynosi 115 000 000 zł.

Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do programu Strategmed można zgłaszać wnioski w czterech obszarach badań:
  • kardiologia i kardiochirurgia;
  • onkologia;
  • neurologia i zmysły;
  • medycyna regeneracyjna.
Regulamin konkursu dopuszcza składanie wniosków, w których kwota wnioskowanego dofinansowania jest nie niższa niż 10 000 000 zł.

NCBiR informuje, że:
Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki (w takich obszarach, jak np. biotechnologia, inżynieria biomedyczna). Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych.

Efekty realizacji Programu przyczynią się do znaczącego wzrostu pozycji międzynarodowej Polski w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, wykreowania dynamicznych, młodych zespołów badawczych, w międzynarodowym składzie oraz transferu know-how i nowych technologii z polskich instytucji naukowych (publicznych organizacji badawczych) do gospodarki.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom