czwartek, 30 lipca 2015


Do 15 września 2015 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na granty i stypendia Fundacji Książąt Lubomirskich. Konkurs adresowany jest do studentów z wybranych powiatów województwa podkarpackiego, którzy nie ukończyli 24. roku życia.

W obu konkursach mogą brać udział studenci pochodzących z województwa podkarpackiego, studiujący w następujących powiatach:
  • powiat przemyski wraz z miastem Przemyśl
  • powiat przeworski
  • powiat lubaczowski
  • powiat jarosławski
  • powiat sanocki
  • powiat leski
  • powiat bieszczadzki 
Zgodnie z regulaminem konkursu stypendialnego wysokość rocznego stypendium wynosi 6 000 zł. Stypendium wypłacane jest w 12 ratach po 500 zł każda. Wysokość jednorazowego grantu wynosi 1 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów:
Warunkiem otrzymania grantu będą trudne warunki materialne w domu rodzinnym ucznia / studenta, w którym dochód na osobę nie będzie przekraczał 895,7 zł zgodnie z art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)
Szczegółowe informacje o naborze wniosków można znaleźć w regulaminie konkursu stypendialnego oraz regulaminie konkursu grantowego.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom