poniedziałek, 13 lipca 2015


Logo Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
Do 31 sierpnia 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach VII edycji konkursu Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość. Do konkursu można przesyłać prace naukowe, popularno-naukowe i inne o ile prezentują szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi, prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Laureat konkursu w każdej z kategorii otrzyma nagrodę w wysokości 5 000 zł, a jego praca zostanie wydana drukiem. 

Zgodnie z regulaminem konkursu preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań oraz napisane  w sposób atrakcyjny dla szerokiego grona potencjalnych czytelników. 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora konkursu.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom