poniedziałek, 31 sierpnia 2015


Logo Narodowego Centrum Kultury
Do 30 września 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Chrzest966. Do konkursu można zgłaszać zadania dotyczące roli i znaczenia chrztu Polski jako jednego z najważniejszych wydarzeń w historii państwowości polskiej oraz jego wpływu na kształt współczesnej Polski. Budżet programu wynosi 3 000 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 15 000 zł i może stanowić maksymalnie 80% budżetu przedstawionego we wniosku. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:
  • 150 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 80% budżetu przedstawionego we wniosku;
  • 250 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budżetu przedstawionego we wniosku.
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów związanych z upamiętnieniem 1050. rocznicy Chrztu Polski poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań takich, jak:
  • organizacja festiwali, wystaw (wraz z katalogami), koncertów, happeningów, spektakli (teatralnych, muzycznych i innych), konkursów, przeglądów, warsztatów, działań interdyscyplinarnych;
  • nagrania audio, video, rejestracja video spektakli, filmów (w tym: filmów dokumentalnych), wydanie publikacji (w tym publikacji w formach takich, jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących);
  • organizacja kampanii edukacyjnych.
Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są:
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora - Narodowego Centrum Kultury.

Strona internetowa programu Chrzest966

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom