wtorek, 4 sierpnia 2015


Logo Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS)
Do 31 października 2015 r. najmłodsi naukowcy mogą zgłaszać swoje prace w ramach Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS). Konkurs adresowany jest do osób, które są urodzone pomiędzy 30 września 1995 i 1 września 2002 roku. Do konkursu można zgłaszać prace z dziedziny nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, społecznych i ekonomicznych.

Do konkursu można zgłaszać oryginalne prace badawcze nagrodzone w konkursie ogólnopolskim, lub rekomendowane przez pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora. Prace z nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych i społecznych mogą mieć jednego, dwoje lub troje autorów. Muszą powstać jeszcze przed podjęciem przez nich studiów na wyższej uczelni. Zgodnie z regulaminem konkursu żaden z autorów zgłaszanej pracy nie może we wrześniu 2015 r. mieć zaliczonego więcej niż pierwszego roku studiów. Praca musi powstać przed wstąpieniem każdego z nich na wyższą uczelnię.

Praca zgłoszona do konkursu powinna mieć formę tekstu maszynowego o objętości do 20 stron formatu A4, napisanego w języku polskim lub angielskim.

Do 31 marca 2016 r. komitet dokona wyboru prac, które będą zgłoszone na konkurs na szczeblu międzynarodowym. Autorzy wybranych prac będą zobowiązani do przygotowania do 20 maja 2016 wersji swojej pracy w języku angielskim w formie wymaganej przez Komisję Europejską. Podczas finałów europejskich językiem roboczym międzynarodowego jury jest język angielski.

Strona internetowa Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom