wtorek, 11 sierpnia 2015


Europejska Agencja Kosmiczna - logo
Do 1 października 2015 r. można składać wnioski w ramach ESA Research Fellowships in Space Science. Konkurs adresowany jest do młodych doktorów, którzy chcieliby prowadzić badania w jednej a agend Europejskiej Agencji Kosmicznej. W ramach konkursu uzyskać można dwuletnie stypendium, podczas którego stypendysta będzie prowadził badania razem z badaczami ESA.

Wnioski mogą składać osoby, które spełniają następujące warunki:
  • obywatelstwo kraju członkowskiego ESA (w tym Polska);
  • stopień naukowy doktora;
  • preferencyjne traktowania osoby, która uzyskała stopień doktora nie wcześniej niż pięć lat przed złożeniem wniosku.
Osoby, które zostaną zakwalifikowane do otrzymania stypendium, mają zapewnione następujące świadczenia:
  • miesięczne wynagrodzenie na poziomie ok. 2 500 euro;
  • pokrycie kosztów zagospodarowania;
  • pokrycie kosztów podróży między miejscem zamieszkana, a miejscem odbywania stypendium;
  • ubezpieczenie zdrowotne;
  • pokrycie kosztów wizyt studyjnych i udziału w konferencjach naukowych.
Stypendia realizowane są w ośrodkach ESA w Holandii i Hiszpanii.

Strona internetowa ESA Research Fellowships in Space SciencePrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom