czwartek, 6 sierpnia 2015


Logo konkursu Fabryka Przyszłości - W drodze do Przemysłu 4.0
Do 21 sierpnia 2015 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Fabryka Przyszłości - W drodze do Przemysłu 4.0. Konkurs adresowany jest do studentów wyższych uczelni technicznych w Polsce. Do konkursu można zgłaszać koncepcję instalacji demonstracyjnej, prezentującej ideę Przemysłu 4.0, która będzie mieć w przyszłości wartość użytkową lub dydaktyczną. Budżet konkursu wynosi 10 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów każda z prac powinna przedstawiać realny plan przyszłej realizacji kompletnego rozwiązania technicznego i zawierać w sobie produkty, aplikacje lub rozwiązania systemowe min. dwóch z czterech organizatorów konferencji Fabryka Przyszłości - W drodze do Przemysłu 4.0 (Balluff, Wago, Fanuc, Lapp Kabel).

Organizatorzy stworzą autorom, każdego z trzech nagrodzonych projektów, możliwość prezentacji zwycięskich koncepcji podczas sesji plenarnej pierwszego dnia konferencji, bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu.
Zgłoszenie powinno obejmować od 2 500 do 5 000 znaków, elementy graficzne oraz zdjęcia przedstawiające rozważaną maszynę, linię produkcyjną lub elementy systemu przewidziane do optymalizacji.
Dla autorów najlepszych prac przygotowano następujące nagrody:
  • I miejsce - 5 000 zł,
  • II miejsce - 3 000 zł,
  • III miejsce - 2 000 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom