poniedziałek, 17 sierpnia 2015


Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej podała szczegóły naboru wniosków, który prowadzony będzie w ramach projektu "Międzynarodowe Agendy Badawcze" (MAB) współfinansowanego w ramach IV osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), Działanie 4.3. Planowany budżet projektu będzie wynosił 126 000 000 euro. Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na wrzesień 2015 r.

Zgodnie z informacjami FNP projekt Międzynarodowe Agenty Badawcze będzie wzorowany na wcześniejszym programie Teaming for Excellence. Jak informuje FNP:
W ramach projektu wsparcie otrzymają wyspecjalizowane i autonomiczne jednostki naukowe w Polsce, realizujące międzynarodowe agendy badawcze tworzone we współpracy strategicznej z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych państw. 
Wnioskodawcą w konkursie będzie mógł być wybitny uczony z Polski lub z zagranicy. Do zadań uczonego będzie należało m.in.:
  • odpowiedzialność za merytoryczną realizację projektu;
  • bycie liderem grupy badawczej w jednostce realizującej MAB;
  • zostanie kierownikiem tej jednostki. 
W uzasadnionych przypadkach wniosek może złożyć dwóch uczonych. 


Jednostka realizująca MAB będzie musiała spełniać następujące warunki:
  • Partnerstwo z wiodącym ośrodkiem naukowym z zagranicy.
  • Zaangażowanie Międzynarodowego Komitetu Naukowego.
  • Przyjęcie formy prawnej pozwalającej nadać wymagane kompetencje Międzynarodowemu Komitetowi Naukowemu.
  • Dostęp do infrastruktury.
  • Przeprowadzanie okresowej ewaluacji wszystkich liderów grup badawczych.
Budżet konkursu ma pozwolić na wsparcie ok. 10 jednostek realizujących MAB-y, wyłonionych w trzech konkursach planowanych przez FNP na lata: 2015, 2016 i 2017.

Szczegółowe informacje o planowanym konkursie można znaleźć na stronie internetowej FNP.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom