poniedziałek, 3 sierpnia 2015


Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Do 16 sierpnia 2015 r. trwają zapisy na bezpłatne szkolenia z zakresu pisania tekstów naukowych, które organizowane są przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenie skierowane jest do doktorantów oraz pracowników naukowych z jednostek naukowych, które swoją siedzibę mają na terenie Polski. W szkoleniu mogą wziąć udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeśli od momentu otrzymania przez nich stopnia doktora nie minęło więcej niż 12 miesięcy.

Zgodnie z informacjami organizatorów szkolenia skierowane są do osób o podstawowej i średniozaawansowanej wiedzy z zakresu pisania artykułów naukowych, czyli:
dla doktorantów, post-doków posiadających małe doświadczenie (lub jego brak) w pisaniu tekstów naukowych w jęz. angielskim i w publikowaniu tekstów w międzynarodowych/anglojęzycznych czasopismach naukowych i innych wydawnictwach.
oraz osób zaawansowanych, czyli:
dla doświadczonych naukowców i starszej kadry naukowej; osób posiadających umiarkowane lub znaczące doświadczenie w pisaniu tekstów naukowych i w publikowaniu w międzynarodowych/ anglojęzycznych czasopismach naukowych i innych wydawnictwach.
Szkolenia odbędą się w następujących terminach:
  • 7-8 września 2015 r. w Poznaniu – grupa początkująca/średnio zaawansowana,
  • 9-10 września 2015 r. w Poznaniu – grupa początkująca/średnio zaawansowana,
  • 11-12 września 2015 r. w Poznaniu – grupa zaawansowana,
  • 29-30 września 2015 r. we Wrocławiu – grupa początkująca/średnio zaawansowana,
  • 1-2 października 2015 r. we Wrocławiu – grupa zaawansowana.
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu będą miały zapewnione wyżywienie. Bezpłatny nocleg będą miały zapewniony osoby z poza miast, w których odbywają się szkolenia. Zapisy na szkolenia prowadzone są za pośrednictwem platformy https://szkolenia.fnp.org.pl/. Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom