środa, 5 sierpnia 2015


Logo programu Innomed
Od 1 września 2015 r. do 1 października 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach projektów dla Programu sektorowego „INNOMED – Program badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej” finansowanego w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R". Budżet konkursu wynosi 95 000 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów do konkursu można zgłaszać projekty, których zakres tematyczny jest zgodny z zakresem merytorycznym konkursu 2/1.2/2015/POIR.

Do konkursu w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R mogą przystąpić:
  1. przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia 651/2014 albo
  2. konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) – w których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia 651/2014.
Minimalna wartość dofinansowania realizacji Projektu wynosi 1 000 000 zł. Maksymalna wartość dofinansowania realizacji Projektu wynosi 10 000 000 zł.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom