piątek, 21 sierpnia 2015


Logo ISPB Międzynarodowe Biennale Plakatu
Do 15 września 2015 r. można przesyłać zgłoszenia do konkursu w ramach Poster Biennale Lublin 2015. Zgłoszenia do konkursu mogą przesyłać studenci i absolwenci kierunków artystycznych oraz zawodowcy, którzy nie ukończyli 36. roku życia.

Zgodnie z informacjami organizatorów zgłoszenia można przesyłać w trzech kategoriach:
  • kategoria otwarta;
  • 700. rocznica nadania praw miejskich Lublinowi;
  • 70. rocznica zakończenia II wojny światowej.
W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • Grand Prix Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - 5 000 zł;
  • Nagroda Dziekana Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - 3 000 zł;
  • Nagroda Prezydenta Miasta Lublin - 2 000 zł.
W ramach konkursu przyznane zostaną także nagrody sponsorów i fundatorów o łącznej wysokości ok. 10 000 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom