poniedziałek, 24 sierpnia 2015


Logo Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi
Do 31 maja 2016 r. można składać swoje prace w ramach IV edycji konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi. Zgłaszane prace muszą dotyczyć tematu "Pomyśleć wspólnotę". Organizatorem konkursu jest Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi.

Zgodnie z informacjami organizatorów zaproszenie do przesyłania prac, skierowane jest do profesorów i studentów, filozofów-amatorów i filozofów akademickich, wszystkich, którzy chcą i potrafią myśleć. Zgłaszany tekst musi być wcześniej niepublikowany, obejmować przynajmniej 50 stron oraz dotyczyć filozofii nauki, historii techniki, etyki, teorii poznania, antropologii i metafizyki.

Do 30 września 2016 r. jury konkursu zakwalifikuje do jego finału pięć najlepszych prac. Laureat konkursu zostanie wyłoniony w październiku 2016 r. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę pieniężną oraz rzeczową. Pokryte zostaną także koszty wydania jego pracy

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom