piątek, 21 sierpnia 2015


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiedziało zorganizowanie w 2016 r. Edukacja filozoficzna, którego celem będzie wprowadzenie lekcji filozofii do szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. Szacowany budżet programu wynosi 3 000 000 zł. W drodze konkursu naukowcy będą mogli zdobyć do 200 000 zł grantu na nauczanie filozofii.

Program nauczania filozofii ma być realizowany w 1000 klas w całej Polsce. W ramach konkursu wsparcie finansowe ma uzyskać 15 projektów. Zgodnie z informacjami MNiSW:
Program ma zachęcić akademików do nauczania filozofii w szkołach i zacieśnić współpracę uczelni ze szkołami ponadgimnazjalnymi.
Udział w zajęciach z filozofii będzie dobrowolny.

Projekt Edukacja filozoficzna jest jednym z efektów Pakietu dla humanistyki, który został uzgodniony podczas tzw. Okrągłego Stołu Humanistyki w pierwszym kwartale 2014 r. Środki na jego realizację będą pochodzić z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom