piątek, 7 sierpnia 2015


Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Od 1 października 2015 r. do 31 marca 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. Budżet konkursu wynosi 804 000 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów celem działa 4.2.
jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej, aktualną najpóźniej na dzień przed ogłoszeniem Konkursu oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów.
O finansowanie w ramach konkursu mogą się ubiegać następujące podmioty:

 

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom