środa, 5 sierpnia 2015


Od 31 sierpnia 2015 r. do 30 października 2015 r. będzie trwał  nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia podzdziałanie 1.3.1 - wdrażanie innowacji przez MŚP.  Organizatorem konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Budżet konkursu wynosi 80 000 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów o dotację mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa należące do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (grupa minimum pięciu firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach), obejmującego swym zasięgiem minimum dwa województwa, w tym co najmniej jedno z Polski Wschodniej:
  • województwo lubelskie, 
  • województwo podkarpackie, 
  • województwo podlaskie, 
  • województwo świętokrzyskie,
  • województwo warmińsko-mazurskie.
W ramach konkursu dofinansowanie można uzyskać dofinansowanie na poszczególne etapy procesu inwestycyjnego, który doprowadzi do powstania innowacji.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej PO PW.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom