środa, 12 sierpnia 2015


Logo Programu Opercyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Od 14 września 2015 r. do 14 października 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkurs nr 2/SP/POWER/3.1/2015, którego celem jest realizacja wysokiej jakości programów stażowych dla studentów. Budżet konkursu wynosi 145 000 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów z wnioskami w ramach konkursu mogą występować wyłącznie szkoły wyższe publiczne bądź niepubliczne, kształcąca\e co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych. Z możliwości aplikowania wyłączone są uczelnie o statusie państwowej wyższej szkoły zawodowej oraz niepubliczne wyższe szkoły zawodowe objęte projektem pozakonkursowym "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych".


Maksymalna wartość projektu zależna jest od wielkości uczelni mierzonej liczbą studentów (wg stanu na dzień złożenia projektu) i wynosi:
  • dla uczelni kształcących do 4000 studentów - 1 500 000 zł;
  • dla uczelni kształcących 4 001 - 12 000 studentów - 2 500 000 zł;
  • dla uczelni kształcących powyżej 12 000 studentów - 5 000 000 zł.W dniu 16 września 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zorganizuje spotkanie informacyjne dotyczące konkursu Studiujesz? Praktykuj!. Szczegółowe informacje o spotkaniu i rejestracji na nie, są dostępne na stronie internetowej NCBiR.


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom