poniedziałek, 10 sierpnia 2015


Logo Programu Opercyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Od 8 października 2015 r. do 9 listopada 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu nr POWR.05.03.00-IP.05-00-001/15, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia na kierunkach medycznych. Budżet konkursu wynosi 282 000 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawcą może być uczelnia, które jest uprawniona do prowadzenia kształcenia na kierunku lekarskim i kształci studentów na ww. kierunku od co najmniej 2012 roku.


W ramach konkursu finansowanie można otrzymać na projekty, w których zaplanowano:
  • realizację programów rozwojowych przez uczelnie uczestniczące w procesie praktycznego kształcenia studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego (jeśli dotyczy), pielęgniarstwo (jeśli dotyczy), położnictwo (jeśli dotyczy),
  • w tym tworzenie Centrów Symulacji Medycznej.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom