środa, 19 sierpnia 2015


Logo programu Ścieżki Kopernika
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że na początku 2016 r. otwarty zostanie nabór wniosków w ramach konkursu Ścieżki Kopernika 2.0. Celem konkursu będzie wyłonienie 16 projektów - po jednym projekcie w każdym województwie - służących popularyzacji nauki.

Łączny budżet konkursu wyniesie 3 200 000 zł. Każdy ze zwycięskich projektów będzie mógł otrzymać dofinansowanie na poziomie 200 000 zł. Wnioski do konkursu będą mogły składać konsorcja, tworzone przez co najmniej jedną uczelnię i jedną organizację pozarządową lub instytucję zajmująca się popularyzacją nauki.

Pierwsza edycja konkursu Ścieżki Kopernika została zorganizowana na przełomie 2012 i 2013 r. Celem konkursu było wyłonienie projektów popularyzujących naukę wśród członków lokalnej społeczności, w szczególności wśród młodzieży szkolnej. Projekty finansowe w ramach pierwszej edycji konkursu można znaleźć na stronie internetowej http://sciezkikopernika.pl/.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom